Türkmenistan — BMG: anyk wezipeler, täze başlangyçlar

25 Sentýabr 2020
189

Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiz Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji ýubileý mejlisinde wideoýazgy bilen çykyş etdi. Milli Liderimiziň çykyşy BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisinde wise-başlyklyk edýän Türkmenistanyň halkara parahatçylygy we durnukly ösüşi üpjün etmek babatdaky tagallalarynyň dowamly häsiýete eýedigini nobatdaky gezek görkezdi. Hormatly Prezidentimiziň häzirki döwrüň iň derwaýys meseleleri boýunça täze teklipdir başlangyçlary özünde jemleýän wideoýazgy çykyşy dünýä jemgyýetçiligi we halkara guramalar tarapyndan doly goldanyldy.

Biz ýurdumyzda hereket edýän Birleşen Milletler Guramasynyň ulgamyna girýän esasy düzümleriň ýolbaşçylarynyň bu baradaky pikir-garaýyşlaryny okyjylarymyz bilen paýlaşmagy maksat edindik.

Ýazga geçiren Aýgül RAHYMOWA.
«Türkmenistan».