Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow: — Sungatyň güýji adamlary parahatçylyga, dostluga çagyrýar

13 Oktýabr 2022
634

Türkmenistanda halkara festiwal geçirilýär

Türkmenabat, 12-nji oktýabr (TDH). Şu gün Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde «Senetçilik we amaly-haşam sungaty dünýä halklarynyň mirasynda» atly halkara festiwalyň dabaraly açylyşy boldy.