Вöwre buýsanç — zähmete hyjuw

6 Oktýabr 2022
74

Sag bolsun, Arkadagly Serdarymyz!

Arkadagly Serdarymyzyň 2022-nji ýylyň hasylyndan başlap, ýerleriň kärendeçilerinden, peýdalanyjylaryndan we eýelerinden döwlet tabşyrygy esasynda kabul edilýän bugdaýyň, pagtanyň, gant şugundyrynyň 50 göterimini gaýtadan işlemekden alynýan kepegi, saruny, künjarany we şugundyr lötüni, degişlilikde, önüm öndürijilere döwlet tarapyndan düzgünleşdirilýän bahalardan satmak barada gelen karary kalbymyzda çäksiz hoşallyk döredýär.