Resmi habarlar

6 Oktýabr 2022
82

Syýasy durmuşyň senenamasy

15-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow özbek Lideri Şawkat Mirziýoýewiň çakylygy boýunça Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine hormatly myhman hökmünde gatnaşmak üçin iki günlük iş sapary bilen Özbegistan Respublikasynyň Samarkand şäherine bardy.