Bäsleşikde

30 Sentýabr 2022
259

Ýol hereketiniň ýaş gözegçileri

Ýakynda welaýatyň çäginde ýerleşýän orta mekdepleriň okuwçylaryna köçe-ýol hereketiniň düzgünlerini wagyz-nesihat etmek maksady bilen, welaýat baş bilim müdirligi Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesi «Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlygyň çäginde Mary şäherindäki daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 23-nji orta mekdepde okuwçylaryň arasynda “Ýol hereketiniň ýaş gözegçileri” atly bäsleşik geçirdiler.