Arkadagly Serdarymyzyň beýik işleri

22 Sentýabr 2022
86

Hormatly Prezidentimiziň parasatly tagallalary bilen Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri ösüşleriň aýratyn ýakymly netijeleri bilen kalplara şatlyk paýlaýar.

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylymyzyň nur-ýagmyra beslenen berekedi, Arkadagly Serdarymyzyň mübärek gadamlarynyň düşen ýerinde ykdysadyýetimiziň kuwwatyna täze ösüş berýän aýratynlyklary dogrusyndaky buýsançlar halkymyzyň dilleriniň senasy.

Maksat Nuryýew,
«Adalat».