Taryhda şu gün

16 Sentýabr 2022
71

Açylyş dabarasy şol ýylyň 17-nji sentýabrynda geçirilen Oýunlar 2-nji oktýabra çenli dowam etdi. Onda 159 döwlete wekilçilik eden türgenleriň 8465-si (6279 erkek türgen, 2186 zenan türgen) çykyş etdi.

Merjen BEGÇEROWA,
sport synçysy.
Beýleki habarlar