Ýeňijileriň şanyna guralan dabara

7 Awgust 2022
153

«7/24. tm», № 32 (115), 08.08. 2022

 Iri sport ýaryşlarynda ýeňiji bolan türgenler sylaglanyldy

Köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň maglumatlary esasynda taýýarlanyldy.
Surata düşüren Andreý PAKULOW.