Hazaryň kenaryndaky sport baýramy

7 Awgust 2022
379

«7/24. tm», № 32 (115), 08.08. 2022

«Ýüpek ýoly-2022» atly halkara ýaryşynda hem-de agyr atletika boýunça ýetginjekleriň we ýaşlaryň arasynda geçirilen Aziýa çempionatynda üstünlikli çykyş edip, baýrakly orunlara mynasyp bolan türgenlerimiziň gazanan netijesi türkmen sportunyň muşdaklaryny şatlandyrdy. Şol ajaýyp üstünligi gazanan türgenlerimizi Türkmenistanyň hormatly Prezidentiniň gutlamagy türkmen spor­tu­nyň dünýä ýaýylmagy üçin döwlet derejesinde alada edilýändigini görkezýär.

Ýakup AMANOW,
Balkan welaýat Sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň baş hünärmeni.