Futbol boýunça Türkmenistanyň kubogy

7 Awgust 2022
131

«7/24. tm», № 32 (115), 08.08. 2022

9-njy sentýabrda geçiriljek çärýek finalyň ilkinji duşuşyklary bilen futbol boýunça Türkmenistanyň kubogy ugrundaky ýaryşyň täze möwsümine badalga berler. Çärýek finalyň jogap duşuşyklary 12 gün soňra - 21-nji sentýabrda geçiriler.

www.turkmensport.com.tm