Taryhda şu gün

5 Awgust 2022
133

Ýerli çempionatdaky 49-njy altyn medalyny şol ýylyň 4-nji awgustynda gazanan Felpsiň bu ugurda 48 çempionlygy bolan zenan türgen Treýsi Kolkinsiň görkezijisini yzda galdyrandygyny bellemek gerek.

Taýýarlan Orazgeldi GELDIÝEW,
«Türkmen sporty».