Sport — gujur-gaýratyň, ruhubelentligiň gözbaşy

5 Awgust 2022
76

Zähmet rugsadynda bolýan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 4-nji awgustda ogly Kerimguly bilen ir säherde Hazaryň kenaryna çykdy. Ol ýerde birsellem gezelenç edip, welosipedli ýörişi amala aşyrdy, şeýle-de sport maşklaryny ýerine ýetirdi.

Säheriň sergin howasynda

«Watan».