Türkmenistanda awgust aýynda birnäçe çäreler geçiriler

30 Iýul 2022
1348

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow anna güni sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň dowamynda 1-nji awgustdan ähli ýolbaşçylaryň zähmet rugsadyna çykýandygyna garamazdan, birnäçe möhüm çäreleriň geçirilmeginiň meýilleşdirilendigini aýtdy.

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda şu ýylyň 1-nji awgustynda «Rowaç» kottejler toplumynyň açylyş dabarasy geçiriler.  

www.business.com.tm
Beýleki habarlar