Türkmen türgenleri «Aziýanyň çagalary» atly VII Halkara sport oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşdylar

30 Iýul 2022
837

 Türkmenistanyň topary Wladiwostok şäherinde geçirilen «Aziýanyň çagalary» atly VII Halkara sport oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

Türkmenistanyň 85 adamdan ybarat türgenleri şu gün irden Moskwanyň üsti bilen Wladiwostok şäherine geldiler. Uzak uçuşdan soň dynç alan türkmenistanlylar oýunlaryň «Fetisow Arena» medeni-sport toplumynda geçirilen açylyş dabarasyna bardylar.

www.turkmenistan.gov.tm