Şygryýet çemeni

1 Iýul 2022
129

GEŇ DÄL MAŇA

Ýerden göge uçjak ýaly,
Başga dünýä göçjek ýaly,
Hemme zatdan geçjek ýaly
Bolup ýörşüň geň däl maňa.

Aýgözel GARLYÝEWA,
Hojambaz etrabyndaky 5-nji orta mekdebiň mugallymy.