Arkadaga gutlaglar

1 Iýul 2022
70

29-njy iýunda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow altynjy Hazar sammitine gatnaşmak üçin Aşgabada gelen Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin bilen duşuşdy.

Duşuşygyň dowamynda türkmen-rus gatnaşyklarynyň netijeleri giňden bellenildi.

«Watan».