Foruma bagyşlandy

1 Iýul 2022
40

28-nji iýunda ýurdumyzyň DIM-nde VI Hazar sammitine taýýarlygyň çäginde Hazarýaka döwletleriniň daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň mejlisi geçirildi.

Onda VI Hazar sammitiniň gün tertibine girizilen meseleleri ara alyp maslahatlaşmak we ylalaşmak esasy meseleleriň hatarynda boldy.

«Watan».