Daşoguzdaky täze saglygy goraýyş desgalary

28 Maý 2022
115

innowasiýalaryň häzirki zaman gazananlaryna esaslanýar

Düýn ýurdumyzyň demirgazyk sebitinde hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda açylyp ulanmaga berlen Daşoguz welaýat köpugurly hassahanasy we onkologiýa hassahanasy milli jemgyýetçilik saglygy goraýyş ulgamynyň döwrebap desgalarynyň üstüni ýetirdi. Täze lukmançylyk edaralaryna dürli ugurlar boýunça güwänamalaryň berilmegi bolsa olaryň innowasion derejesiniň, lukmançylyk enjamlarynyň ylmyň iň häzirki zaman gazananlaryna esaslanýandygynyň halkara ykrarnamasyna öwrüldi.

Ýazga geçiren Aýgül RAHYMOWA.
«Türkmenistan».