Hemmämiz üçin, saglygymyz üçin

27 Maý 2022
114

■ Möwsümleýin ýokanç kesellerden goranmak üçin, daşary çykanyňyzda (zerur halatda öýde hem), agyz-burun örtüklerini doly we dogry dakynyň!

■ Köpçülik ýerlerinde hökman 2 metr howpsuz aralygy saklaň!