Şygryýet çemeni

27 Maý 2022
149

MEŇZEŞLIK

Gülgün gumrym, bir-birege zelelsiz
Didelermiz saý-sebäpden çaknyşsa,
Ýygralykdan uýaljyrap bakyşyň
Utanjyndan ýaňaklary gyzaran
Gyza meňzeş sen.

Wepa PIRNEPESOW,
Mary welaýatynyň ýaşaýjysy.