Döwlet durmuşynyň ileri tutulýan wezipeleri

24 Ýanwar 2022
163

21-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine hem-de taýýarlanylan resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Özgertmeleriň hukuk binýady kämilleşdirilýär

"Nesil".