Hormatly okyjylar!

27 Noýabr 2021
321

2022-nji ýylyň birinji ýarymy üçin «Türkmenistan» gazetiniň elektron görnüşdäki neşirine abuna ýazylyşygyň dowam edýändigini habar berýäris.

Sanly ulgamyň giň mümkinçiliklerinden peýdalanyp, «Türkmenmetbugat» elektron neşirine abuna ýazylmak arkaly merkezi gazet-žurnallarda, şol sanda «Türkmenistan» gazetinde çap edilýän habarlardyr makalalary degişli rubrikalar boýunça gündelik okap, ol neşirleriň ählisini hem «PDF» nusgasynda ýükläp alyp bilersiňiz.