Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW: — Biz doganlyk halklaryň abadançylygyň ýoly bilen öňe gitmegi üçin tagallalarymyzy birleşdirip, has-da kuwwatly bolduk

13 Noýabr 2021
924

Milli Liderimiz Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň döwlet Baştutanlarynyň sammitine gatnaşdy

12.11.2021. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Prezident Rejep Taýyp Ärdoganyň çagyrmagy boýunça Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň (Türki geňeş) döwlet Baştutanlarynyň VIII sammitine gatnaşmak üçin Türkiýe Respublikasyna iş saparyny amala aşyrdy.

www.tdh.gov.tm
Beýleki habarlar