Ma­na­dyň hüm­met­li­li­gi – yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­ziň kuw­wat­ly­ly­gy

28 Oktýabr 2021
188

Mun­dan 28 ýyl ozal - 1993-nji ýy­lyň 1-nji no­ýab­ryn­da mil­li ma­na­dy­my­zyň do­la­ny­şy­ga gi­ri­zil­me­gi ýur­du­my­zyň yk­dy­sa­dy­ýe­ti­niň ta­ry­hy­na al­tyn harp­lar bi­len ýa­zy­lan aja­ýyp wa­ka­la­ryň bi­ri bol­dy. Türk­me­nis­ta­nyň mil­li ma­na­dy­nyň do­la­ny­şy­ga gi­ri­zil­me­gi­niň örän uly sy­ýa­sy äh­mi­ýe­ti­niň bar­dy­gy­ny aý­ra­tyn bel­le­mek ge­rek. Mil­li ma­nat ýur­du­my­zyň yk­dy­sa­dy howp­suz­ly­gy­nyň iň bir mö­hüm sü­tün­le­ri­niň bi­ri­dir.

Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rün­de ýur­du­myz­da he­re­ket ed­ýän mil­li pul bir­li­gi­niň or­nu­nyň ýo­kar­lan­ma­gy we äh­mi­ýe­ti­niň yzy­gi­der­li art­ma­gy ba­zar yk­dy­sa­dy­ýe­ti­niň esa­sy ta­lap­la­ry­nyň bi­ri­dir.