Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ýaşuly nesillerine hem-de halkyna

1 Oktýabr 2021
591

Aşgabat, 1-nji oktýabr(TDH).

Hormatly ýaşulular, mähriban eneler!

Beýleki habarlar