Hakykat (Hekaýa)

20 Sentýabr 2021
151

Daňdana çenli kärende ýerini suwarypdy. Degerli bahana bolmanda, süýji ukudaky ogluny oýarmaga dözmese-de dözmezdi. Ýogsam, ejesi ony oýarjakmy diý. Hem käýinjiräp, hem söýgüläp oglunyň otagyna girdi:

— Anna, oglum, oýanaweri! Bir halta bugdaýy harazda üwedip getirmeseň, bolmaz. Kendirikdäki soňky uny ýugurdym.

Begenç ANNAÝEW,
Türkmen döwlet medeniýet institutynyň dramaturgiýa hünäriniň 1-nji ýyl talyby.