Wagyz - nesihat çäreleri

30 Iýul 2021
63

Ekologiýa abadançylygy — ýaşaýşyň gözbaşy

Ýurdumyzda ekologiýa howpsuzlygynyň üpjün edilmegi Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan degişli edaralaryň we döwletimiziň her bir raýatynyň öňünde goýlan möhüm wezipedir. Hormatly Prezidentimiz bu barada: “Tebigat baradaky alada ähli halkyň aladasydyr we Türkmenistanyň her bir ýaşaýjysy tebigy baýlyklarymyzy gözüniň göreji deýin gorap saklamalydyr” diýip belleýär.