Arkadag bilen

17 Iýun 2021
74

«Garaşsyzlyk — halkymyzyň bagt daňynyň atany, Türkmenistan — parahatçylygyň we  ynanyşmagyň Watany» atly bäsleşige

Berkarar döwletim ösýär, özgerýär,
Garaşsyz Watanda Arkadag bilen.
Her kim zähmetiniň hözirin görýär,
Garaşsyz Watanda Arkadag bilen.

Güýçnazar TÄŞLIÝEW,
welaýat saglygy dikeldiş okuw-terbiýeçilik toplumynyň mugallymy.