«Dürdänedeki» şowhunly çäreler

17 Iýun 2021
77

Tomus — 2021

Diýarymyzyň ähli künjegindäki çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezlerinde dynç alýan ýaş nesilleriň wagtlaryny şadyýan hem peýdaly geçirmekleri üçin şu günler döredijilik bäsleşikleri, sport ýaryşlary we beýleki medeni çäreler giňden ýaýbaňlandyrylýar. Olarda esasy maksat çagalaryň ukyp-başarnygyny açmak we aýratyn zehinli çagalary ýüze çykarmak bolup durýar.

Süleýman HANGELDIÝEW.
Surata düşüren Azatgeldi GURTGELDIÝEW.