Wagt

17 Iýun 2021
97

(Oýlanma)

Wagt durmuşyň esasyny düzýär. Wagt geçip dur, sagat dili irginsiz aýlanyp dur. Kimse sähelçe wagtyň içinde birnäçe işleri edýär. Her bir sekuntda, minutda, sagatda... ynsan durmuşynyň bir ülşi jemlenen. 

Ogulnäzik ÇOPANOWA,
Serdar şäheriniň çagalar çeperçilik mekdebiniň mugallymy.