Rubagylar

17 Iýun 2021
68

Şahyr bolup ýetsin diýseň ýelegiň,
Sözler harmanyny irmän elegin.
On akylly ejiz geler açardan,
Bir samsygyň bulaşdyran kelebin.

*  *  *

Mämmet SEÝIDOW,
Türkmenistanyň halk ýazyjysy