Meşhur kişileriň durmuşyndan

17 Iýun 2021
70

Kompozitor Rahmaninowa bir zenan şeýle sowal beripdir:

— «Pianinoçy bolup dünýä inmeli» diýilýäni çynmyka?