Bagt mekany

22 Aprel 2021
89

Ak şäherim, bagt şäherim Aşgabat!
Şanly adyň dünýä doldy bada-bat.

Aýdym bolup ýüreklere ornadyň,
Dünýäň belent münberinde hormatyň.

Şageldi SALYHOW,
Mary welaýatynyň Murgap etrabynyň Şordepe geňeşliginiň ýaşaýjysy.