Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň parahatçylygyň we ynanyşmagyň hatyrasyna halkara hyzmatdaşlygy» atly halkara maslahatda eden çykyşy

22 Aprel 2021
88

(Aşgabat, 2021-nji ýylyň 15-nji apreli)

Hormatly maslahata gatnaşyjylar!