Saglygyň we ynsanperwerligiň gymmaty

8 Aprel 2021
61

Adamlaryň saglygy we sagdyn nesli terbiýelemek halkymyzyň bagtyýar durmuşda ýaşamagy üçin bimöçber tagallalar edýän Gahryman Arkadagymyzyň hemişe üns merkezinde durýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ýurdumyzda «Saglyk» Döwlet maksatnamasy we beýleki ugurdaş maksatnamalar durmuşa geçirilýär. Lukmançylyk we sport desgalary bilen birlikde, degişli düzümleri kemala getirmek boýunça iri taslamalar amala aşyrylýar.

«Adalat».