Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň maslahatynda eden çykyşy

1 Aprel 2021
319

(2021-nji ýylyň 31-nji marty)

Türki dilli ýurtlaryň hormatly döwlet Baştutanlary!

Beýleki habarlar