Baharda açylan güller owadan!

7 Mart 2021
86

Şahyr güller hakyndaky goşgy setirlerinde:

Ter gülleriň ýaňagynda Gün dogup,
 Şol gülleriň ýaňagynda Gün ýaşýar

Ogultäç ORAZTAGANOWA,
şahyr.