«Ata kesbi ogla halal»

6 Ýanwar 2021
874

«Formula 1-iň» ady rowaýata öwrülen sürüjisi, germaniýaly Mihael Şumaheriň ogly Mik Şumaher hem kakasynyň ýoluny dowam etdirýär. 2019-njy ýylda «Formula 3-de», 2020-nji ýylda-da «Formula 2-de» çempionlyk gazanan Mik Şumaher täze möwsümde «Formula 1-de» çykyş eder. 21 ýaşly Mik Şumaher täze möwsümde «Formula 1-iň» «Haas» toparynyň sürüjisi bolar. «Haas» topary Mik Şumaherden başga-da toparyň beýleki sürüjisi hökmünde-de russiýaly Nikita Mazepin bilen şertnama baglaşdy. Topar geçen möwsümde çykyş eden sürüjileri Kewin Magnusson hem-de Roman Grožan bilen ýoluny aýyrdy. «Formula 1-de» täze möwsüme 21-nji martda Awstraliýa «Gran Prisi» bilen badalga berler.