Bütindünýä welosiped güni — sagdynlygyň, sportuň we dostlugyň baýramy

4 Iýun 2024
566

Türkmenistanyň Prezidenti köpçülikleýin welosipedli ýörişe gatnaşdy

Aşgabat, 3-nji iýun (TDH). Şu gün, asylly däbe görä, ýurdumyzda Bütindünýä welosiped güni bellenildi. Birleşen Milletler Guramasynyň senenamasynda mynasyp orun eýeleýän bu halkara baýram mynasybetli paýtagtymyzda geçirilen köpçülikleýin welosipedli ýörişe hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow gatnaşdy.

Beýleki habarlar