Birža täzelikleri

30 Noýabr 2020
124

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 69-sy hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň, Owganystanyň telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awtobenzini we gidroarassalanan dizel ýangyjyny satyn aldylar. BAE-niň we Owganystanyň täjirleri Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen awtobenzini satyn aldylar. “Türkmenhimiýa” döwlet konserninde öndürilen karbamidi Beýik Britaniýanyň işewür toparlarynyň wekilleri, ýokary dykyzlykdaky polietileni bolsa Russiýanyň we Türkiýäniň işewürleri satyn aldylar.

(TDH).