Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Araly halas etmegiň halkara gaznasyny esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisindäki ÇYKYŞY

18 Sentýabr 2023
80

(Duşenbe şäheri, 2023-nji ýylyň 15-nji sentýabry)

Hormatly döwlet Baştutanlary!
Hormatly wekiliýet agzalary!

Beýleki habarlar