Baýramçylyk duşuşygy

15 Sentýabr 2023
527

15-nji sentýabrda Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 32 ýyllyk toýuna barýan günlerimizde Erkin döredijilik mekany binasynyň mejlisler zalynda Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşigi bilen «Türkmen dünýäsi» gazetiniň redaksiýasynyň bilelikde guramagynda «Arkadagly Serdar bilen ýaşlarymyz bagtyýar» atly döredijilik duşuşygy geçirildi. Baýramçylyk ruhuna beslenen bu duşuşyga Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň işgärleri, halypa ýazyjy-şahyrlar, žurnalistler we talyp-ýaşlar gatnaşdylar.

Hojamuhammet GULOW,
Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň habarlar web-portal bölüminiň müdiri.