Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň daşky gurşawy goramak ulgamynyň işgärlerine

5 Iýun 2023
441

Hormatly daşky gurşawy goramak ulgamynyň işgärleri!

Eziz watandaşlar!

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW.