Ýaş mugallymlara maslahatlar

19 Oktýabr 2020
218

Edebiýatdan öwrediji iş depderi

Okuwçy 5-nji synpda okaýarka tutan öwrediji iş depderini (umumy depder) mekdebi tamamlaýança ulanýar. Ýazgylar garjaşmaz ýaly, ol depder degişli bölümlere bölünse, mazmunynda sahypalary görkezilse, ulanmak üçin amatly bolýar:

Ata AKBÄBÄÝEW.
Welaýat baş bilim müdirliginiň ýanyndaky hünär derejesini ýokarlandyryş merkeziniň baş hünärmeni, Türkmenistanyň at gazanan bilim işgäri.